نظرسنجی

اتاق کرمان در نظر دارد بر اساس نظرسنجی از فعالان محترم اقتصادی نسبت به شناسایی نمایشگاه های داخلی و خارجی مورد علاقه ایشان و حمایت به منظور اخذ غرفه اقدام نماید. از این رو خواهشمند است با توجه به علاقمندی و نیازهای خود در نظرسنجی زیر شرکت و نمایشگاه های مورد نظر را انتخاب نمائید.

 • نمایشگاه داخلی
  نمایشگاه داخلی
 • نمایشگاه خارجی دام و طیور و آبزیان
  نمایشگاه خارجی دام و طیور و آبزیان
 • نمایشگاه خارجی صنعت
  نمایشگاه خارجی صنعت
 • نمایشگاه خارجی برق و انرژی
  نمایشگاه خارجی برق و انرژی
 • نمایشگاه خارجی معدن
  نمایشگاه خارجی معدن
 • نمایشگاه خارجی بازرگانی
  نمایشگاه خارجی بازرگانی
 • نمایشگاه خارجی پزشک و سلامت
  نمایشگاه خارجی پزشک و سلامت
 • نمایشگاه خارجی فرش و صنایع دستی و دکوراسیون
  نمایشگاه خارجی فرش و صنایع دستی و دکوراسیون
 • نمایشگاه خارجی ساختمان
  نمایشگاه خارجی ساختمان
 • نمایشگاه خارجی نفت و گاز
  نمایشگاه خارجی نفت و گاز
 • نمایشگاه خارجی صنایع غذایی و کشاورزی
  نمایشگاه خارجی صنایع غذایی و کشاورزی