تماس با ما

در .

اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان

آدرس: کرمان - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - نبش خیابان شهید لاری نجفی (20متری نادر) کدپستی: 7619653498 صندوق پستی: 76175-471

آدرس ساختمان شماره دو: (ساختمان تشکل‌ها و دفتر مشاوره) میدان آزادی - خیابان استقلال - کوچه شماره 12 - پلاک 5 تلفن: 32535271-034 و 32519995-034 و 58-32522557-034

آدرس ساختمان شماره سه: (مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی) خیابان 24 آذر- کوچه شماره 8- غربی یک- سمت راست- کدپستی:7619713811 تلفن: 32464774-034 و 32435147-034

آدرس ساختمان شماره چهار: (مرکز داوری و واحد حقوقی) بلوار جمهوری اسلامی، خیابان لاری نجفی(20متری نادر)، کوچه شماره یک، پلاک 20-تلفاکس:20و32450010-034

تلفن بخش‌های مختلف اتاق ( پیش شماره 034)

حوزه ریاست: 32459153

هیات رییسه:  32441059 -32452189

دبیرکل: 32444189

مدیریت اجرایی: 32441057

امور مالی: 32443818

دبیرخانه: 32454670

اطلاعات: 32441056

مدیریت بازرگانی: 32465653

روابط عمومی: 32441058

دبیرخانه هیات نمایندگان و کمیسیون ها: 32471875 - 32475644

مدیریت توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار: 32458394-32471841-32471765

واحد فنآوری اطلاعات: 32454670

فکس: 32453465

پیامک: 10003432441058

وب سایت: http://www.otagh-bazargani.com

پست الکترونیک: PR@otagh-bazargani.com