کرمان ، خیابان بهمنیار ، کوچه ۳  
کرمان، خیابان ۲۴ آذر، کوچه شماره ۸، غربی یک، انتهای کوچه سمت راست
کدپستی: ۷۶۱۹۷۱۳۸۱۱
تلفن: ۳۲۴۶۴۷۷۴-۰۳۴ و ۳۲۴۴۲۳۲۴-۰۳4
فکس: ۳۲۴۸۳۳۷۴-۰۳۴