این دفتر در سال 1386 افتتاح شد

مدیر دفتر: حسین نجف آبادی پور

مدیر اجرایی: امید علیرضا زاده گلزاری

کارشناسان: آقای رضا محتشمی فر mohtasham_r@yahoo.com و خانم پیشبین mpishbin@yahoo.com

آدرس: سیرجان بلوار نماز، روبروی تعاونی عشایری

تلفکس: 42255183

ایمیل: sirjan@otagh-bazargani.com