اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان

آدرس: کرمان - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - نبش خیابان شهید لاری نجفی (20متری نادر) کدپستی: 7619653498 صندوق پستی: 76175-471

شماره های تلفن خانه: 57-32441056-034 و فاکس اتاق: 32453465-034

آدرس ساختمان شماره دو: (ساختمان تشکل‌ها) میدان آزادی - خیابان استقلال - کوچه شماره 12 - پلاک 5 تلفن: 69-32535267-034 و 32519995-034 و 58-32522557-034

آدرس ساختمان شماره سه: (مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی شامل بخش های پژوهش، انتشارات، اندیشکده انرژی و آمار و مرکز داوری و واحد حقوقی) خیابان بهمنیار- کوچه شماره 3- سمت چپ - درب سوم.  کدپستی:7619713811 تلفن های مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی: 32464774-034 و 32442324- 034 و فاکس: 32483374 تلفن های مرکز داوری:20 و 32450010 034

آدرس دفتر اتاق کرمان در تهران: یوسف آباد خیابان فتحی شقاقی مابین چهل ستون و اسدآبادی پلاک۴۵- واحد۴ تلفن ۰۲۱۸۸۷۰۲۰۱۳ کدپستی ۱۴۳۱۷۹۳۹۸۵

 

تلفن بخش‌های مختلف اتاق ( پیش شماره 034)

حوزه ریاست: 32459153

هیات رییسه: 32452189

دبیرکل: 32444189

مدیریت اجرایی: 32441057

امور مالی: 32443818

فکس دبیرخانه: 32453465

اطلاعات: 32441056

مدیریت بازرگانی: 32465653

روابط عمومی: 32441058

دبیرخانه هیات نمایندگان و کمیسیون ها: 32471875 - 32475644، فاکس: 32466410

مشاورین کسب و کار: 32483367

مدیریت توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار: 32458394-32471841-32471765

واحد انفورماتیک: 32454670

 آموزش: 32435147

پیامک: 10003432441058

وب سایت: http://www.otagh-bazargani.com

پست الکترونیک: PR@otagh-bazargani.com

 تلگرام: kccima@

اینستاگرام:otaghkerman