اخبار اتاق

خودروسازها می توانند همکاری های اقتصادی کرمان و چین را افزایش دهند

2021-07-22-05-38-25 رئیس اتاق کرمان گفت: شرکت های خودروسازی استان می توانند همکاری های اقتصادی کرمان و چین را افزایش و نقش مهمی در صادرات و توسعه استان داشته باشند. به...

نایب رئیس اتاق کرمان: افتتاح ساختمان دادرسی مالیاتی به بهبود فضای کسب و کار کمک می...

2021-07-18-06-15-24 نایب رئیس اتاق کرمان گفت: افتتاح ساختمان دادرسی مالیاتی کرمان با نام سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی به بهبود فضای کسب و کار استان کمک می کند. جلیل...

راه حل نامناسب بودن فضای کسب و کار، انکار مشکل نیست

2021-07-15-08-29-00 رئیس اتاق کرمان با اشاره به نامناسب بودن فضای کسب و کار استان گفت: راه حل بهبود مستمر این فضا، انکار نامناسب بودن آن نیست و اتاق کرمان بیش از هر مجموعه...

رویدادها

Arrow
Arrow
Slider