اخبار اتاق

رئیس اتاق کرمان: مهارت آموزی ضرورت توسعه اقتصاد استان است

2021-10-18-07-41-53 رئیس اتاق کرمان گفت: مهارت آموزی ضرورت توسعه اقتصاد استان است و باید امکانات گسترده بنگاه‌های اقتصادی برای مهارت آموزی به کار گرفته شود. به گزارش...

رئیس اتاق کرمان: باید از تراز تجاری منفی هندوستان برای توسعه صادرات استان استفاده...

2021-10-17-07-31-34 رئیس اتاق کرمان گفت: کشور هندوستان ۳۶۸ میلیارد دلار واردات و ۲۷۵ میلیارد دلار صادرات دارد و باید از این تراز تجاری منفی برای توسعه صادرات استان استفاده...

نایب رئیس اتاق کرمان: مودیان مالیاتی به 30 میلیون نفر می رسند

30-2 نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران گفت: در حال حاضر حدود پنج میلیون و 500 هزار نفر مودی مالیاتی در کشور وجود دارد که پیش بینی می...

رویدادها

Arrow
Arrow
Slider