اخبار اتاق

رئیس اتاق کرمان: بازیابی جایگاه واقعی صنایع دستی به اشتغال استان کمک می کند

2023-12-09-09-10-35 رئیس اتاق کرمان گفت: صنایع دستی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین بخش های اقتصادی استان، اگر جایگاه و شان واقعی خود را بازیابد می تواند به توسعه و اشتغال...

رئیس اتاق کرمان: حسابداری ابزار مدیریتی قوی برای ارتقای بهره وری است

2023-12-09-05-12-25 رئیس اتاق کرمان گفت: حسابداری ابزار مدیریتی قوی و حیاتی برای ارتقای بهره وری است که متاسفانه بنگاه های کوچک و متوسط از پرداختن جدی به نقش حسابدار غافل...

نشست فعالان اقتصادی شهرستان رفسنجان با استاندار کرمان برگزار شد

2023-12-06-09-11-36 نشست فعالان اقتصادی شهرستان رفسنجان در حوزه های کشاورزی، صنعت، معدن، صنایع دستی، بازرگانی و خدماتی با همکاری فرمانداری رفسنجان، دفتر اتاق کرمان در...

رویدادها

Arrow
Arrow
Slider