بر اساس اعلام اتاق تهران، 3 هیات تجاری از کشورهای کنیا، ترکیه و سنگال به منظور دیدار و مذاکره با تجار و بازرگانان ایرانی در اتاق تهران حضور خواهند یافت.

هیات تجاری از جمهوری کنیا ساعت 14 امروز یکشنبه 5 تیرماه، هیات تجاری جمهوری ترکیه ساعت 9:30 صبح دوشنبه 6 تیرماه جاری 1401، هیات تجاری جمهوری سنگال ساعت 9:30 صبح چهارشنبه 8 تیرماه جاری در اتاق تهران حضور می یابند. علاقمندان می توانند برای اطلاع از برنامه های این هیات ها به سایتwww.tccim.ir  مراجعه و یا با شماره 5- 02188723801 تماس حاصل نمایند.