پژوهشگر و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: کشوری می تواند پیشرفت کند و به توسعه یافتگی دست یابد که سیاست خارجی و اقتصاد آن در یک ریل حرکت کنند و در تناقض با یکدیگر نباشند که در این صورت می توان برای کشور ثروت تولید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، محمود سریع القلم در همایش"منابع انسانی و توسعه" با حضور جمعی از فعالان اقتصادی بیان کرد: وضعیت یک فرد، وضعیت یک بنگاه اقتصادی و در نهایت وضعیت یک کشور و امکان ایجاد تغییر در مسیر فعالیت، به تصمیم هایی که می گیرد، بستگی دارد. وی مهمترین اولویت هر کشور را  ثبات سازی و تنظیم روابط پایه با همسایگان آن به ویژه همسایگان ثروتمند عنوان کرد و افزود: با یادگیری و اجرای علم توسعه یافتگی می توان به شرکای تجاری کشورهای همسایه تبدیل شد.

در ادامه این همایش رئیس اتاق کرمان گفت: در عمل به این نتیجه رسیده ایم که حلقه مفقوده توسعه استان، نبود نیروی انسانی ماهر و توسعه یافته است. سیدمهدی طبیب زاده افزود: استان به لحاظ برخورداری از منابع فیزیکی و خدادادی جایگاه خوبی دارد اما نتوانسته جایگاه مناسب را در شاخص های مربوط به توسعه پایدار به دست آورد. وی اظهار کرد: توجه به نیروی انسانی از عوامل حکمرانی خوب محسوب می شود و در گذار از اقتصاد متکی بر منابع به اقتصاد دانش بنیان، اصلی ترین عامل نیروی انسانی است.

در این همایش برخی اساتید دانشگاه سخنان خود را با موضوع نقش مدیریت منابع انسانی در موفقیت بنگاه های اقتصادی، خوانشی از تجربه اوج در مدیریت منابع انسانی و توسعه سرمایه های انسانی، چالش ها و فرصت ها ارائه کردند.

 برای شنیدن سخنان کامل دکتر سریع القلم در این همایش اینجا کلیک کنید.

گفتنی است در ادامه سفر دکتر سریع القلم و سایر اساتید به کرمان نشست هایی با موضوع "تحقق اقتصاد دانش بنیان در استان از مسیر توسعه منابع انسانی؛ چالش ها و راهکارها"و"جلسه انتقال تجربه کارکنان و دلبستگی سازمانی"برگزار شد.

  • 014A7987
  • 014A7996
  • 014A8025
  • 014A8111