براساس اعلام اتاق ایران، فهرست 86 پروژه ازبکستان یک میلیارد و صد میلیون دلار به منظور همکاری و اجرای مشترک با شرکت های ایرانی در ازبکستان اطلاع رسانی شده که جزئیات آن در زیر آمده است.