براساس اعلام اتاق ایران، آیین نامه "تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی" مصوب هیات وزیران اطلاع رسانی شده که جزئیات آن در زیر آمده است.

 • image24362
 • image24363
 • image24364
 • image24365
 • image24366
 • image24367
 • image24368
 • image24369
 • image24370
 • image24371
 • image24372
 • image24373

Simple Image Gallery Extended