براساس اعلام اتاق ایران، اداره کل دفتر پیگیری از قاچاق کالا و ارز دستورالعمل اجرایی شناسه رهگیری گروه کالایی لوازم یدکی خودرو را اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.