براساس اعلام اتاق ایران و بنا به اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، برنامه زمانبندی شناورهای کشتیرانی دریای خزر در بازه زمانی 15 دی تا 30 بهمن 1400 به مقصد بنادر روسیه و قزاقستان اعلام شده که جزئیات آن در زیر آمده است.