براساس اعلام اتاق ایران، مرکز تجارت ایرانیان در ازبکستان با حضور جمع از فعالان اقتصادی ایرانی روز دوشنبه 17 آبان 1400 در مجموعه تجاری متعلق به آقای شفیعی از بازرگان و سرمایه گذاران مقیم ازبکستان در تاشکند برگزار شد.

فعالیت های این مرکز ایجاد چندین کارگروه تخصصی در خصوص ظرفیت های موجود و بالقوه روابط دو کشور با استفاده از تجربه فعالان اقتصادی ایرانی در بازار ازبکستان اعلام شد. گفتنی است مرکز از ظرفیت و امکانات مناسبی مانند سالن کنفرانس، سالن ویژه نمایش و فروش کالا و همچنین دفاتر اداری برخوردار است.