براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، برای جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی مشمول، نکات زیر مورد تاکید است.