بر اساس اعلام اتاق ایران، مجوز تاسیس اتاق های مشترک بازرگانی ایران و اسلواکی و ایران و چک صادر شده که جزئیات آن در زیر آمده است.