براساس اعلام مرکز ملی فرش ایران، برخی از تعاونی های تولیدی و یا توزیعی فرش دستباف تنها به استناد گواهی تاسیس تعاونی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بدون اخذ مجوز فعالیت، اقدام به فعالیت در حوزه فرش دستباف خصوصا عرضه و فروش فرش و مواد اولیه می نمایند. با توجه به ماده 91 قانون نظام صنفی و همچنین ماده 3 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی و آئین نامه اجرایی آن کلیه تعاونی های تولیدی و توزیعی در استان ها ملزم هستند برای فعالیت های خود علاوه بر ثبت و تشکیل تعاونی از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه و یا پروانه بهره برداری واحد تویلدی فرش از سازمان های صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.