نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران گفت: در حال حاضر حدود پنج میلیون و 500 هزار نفر مودی مالیاتی در کشور وجود دارد که پیش بینی می شود با لحاظ کردن پایه های جدید مالیاتی مانند دریافت مالیات از عایدی سرمایه، حذف معافیت ها و مالیات بر جمع درآمدها تعداد مودیان مالیاتی در کشور به 30 میلیون نفر برسد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، جلیل کاربخش، در کارگاه آموزشی"آشنایی با قوانین جدید مالیاتی" با حضور فعالان اقتصادی، نمایندگان مالیاتی اتاق کرمان و جمعی از مدیران اقتصادی و مالی مجموعه های مختلف افزود: قانون دادرسی مالیاتی به قبل از انقلاب برمی گردد و تاکنون هیچ گونه تغییری در این قانون انجام نشده اما با توجه به اینکه سیاست دولت توسعه پایه های مالیاتی است، لذا می طلبد قوانین دادرسی مالیاتی بروزرسانی شود.

وی اظهار کرد: با اجرای پایه های مالیاتی و درگیری تعداد زیادی از مردم با این موضوع، اهمیت آگاهی و آموزش و برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی در حوزه مالیات بیش از گذشته مشخص می شود. نایب رئیس اتاق کرمان، در بخش دیگری با اشاره به اینکه قانون جدید مالیات های مستقیم از ابتدای سال 98 اجرایی شده است، تصریح کرد: در ماده 97 این قانون عنوان شده که حداکثر 15 درصد اظهارنامه های مالیاتی رسیدگی شود در حالی که بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی برای 80 درصد مودیان مالیاتی برگ تشخیص صادر شده است.

گفتنی است در این کارگاه آموزشی"منوچهر اسدی" مدیرکل اسبق مالیاتی یزد و شمال تهران مباحث آموزشی را در سرفصل های رویکرد اصلی تغییرات در قانون مالیات های مستقیم و بررسی تغییرات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم و مکانیزم پذیرش اظهارنامه های مالیاتی ارائه نمود.

  • 014A2382
  • 014A2397
  • 014A2410

Simple Image Gallery Extended