نمایشگاه ها

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کراچی پاکستان در تاریخ ۲۵ الی ۲۷ آبانماه امسال در شهر کراچی پاکستان برگزار خواهد شد.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمائید:

https://calendar.iranfair.com