براساس اعلام نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان، شرکت اوکراینی براز یکی از شرکت های بزرگ تولیدکننده محصولات آلومینیومی با بیش از 22 هزار تن در سال و صادرکننده به 30 کشور مختلف، درخواست معرفی شرکت های تولیدکننده پروفیل آلومینیوم از کشورمان را مطرح کرده است.