نمایشگاه ها

براساس اعلام نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان، بر اساس اعلام مراجع ذیربط مربوط به نمایشگاه تسالونیکی یونان، به دلیل تداوم شرایط ناشی از پاندمی کرونا و نگرانی از ابتلای بازدیدکنندگان از نمایشگاه به این ویروس، امکان حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه امسال میسر نیست و فقط شرکت های یونانی به صورت محدود در آن حضور خواهند داشت.