براساس اعلام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، کرایه حمل محموله گوگرد ترانزیتی با استفاده از واگن های فله بر از ایستگاه سرخس به بندرعباس از 21 اسفندماه سال گذشته تا 31 خردادماه سال جاری به شرح جدول زیر خواهد بود.