در نشست مشترک جمعی از اعضای کمیته صنایع دستی کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان و انجمن صنایع دستی استان، پیگیری ثبت ملی 5 شهر صنایع دستی استان کرمان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، در این نشست تصمیم گرفته شد اقدامات لازم برای ثبت ملی 5 شهر کرمان، راور، قلعه گنج، شهربابک و راین انجام و این فعالیت ها با همکاری کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان، انجمن صنایع دستی و پژوهشگده صنایع دستی استان صورت گیرد.

رئیس اتاق کرمان در این نشست با تاکید بر اینکه اتاق کرمان اهمیت فراوانی برای صنایع دستی به عنوان صنعت و هنر قائل است، گفت: اشتغالزایی، صادرات و سایر مزایای صنایع دستی، دلایل خوبی برای پرداختن جدی به این حوزه است. سیدمهدی طبیب زاده، افزود: کمیسیون گردشگری و صنایع دستی از کمیسیون های مهم اتاق و انجمن صنایع دستی نیز با خرد جمعی، هسته مستقل و با نفوذی برای مشورت است که باید از این فرصت ها برای معرفی صنایع دستی کرمان استفاده کرد.

وی ادامه داد: به پیشنهاد کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان برگزاری برخی رویدادها مانند یادبود "ماه نسا شهسواری پور" که در پروسه ثبت جهانی گلیم شیریکی پیچ سیرجان به عنوان "مادر صنایع دستی ایران" معرفی شد و همچنین زنده یاد "حاج محمد ارجمند کرمانی" از اساتید فرش کرمان، در معرفی صنایع دستی کرمان بسیار تاثیرگذار خواهد بود. طبیب زاده افزود: از ثبت ملی شهرهای صنایع دستی استان به عنوان صنعت درون یاب شهرها استقبال می کنیم و بر تهیه و تدوین نقشه راه مشخص برای صنایع دستی استان تاکید داریم.

گفتنی است صنایع دستی مختص این 5 شهر شامل فرش دستباف، چاقوسازی، حصیربافی، فیروزه، پته و ... است.