بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران و حسب اطلاع واصله از رایزن بازرگانی کشورمان در بغداد، دولت عراق اعلام کرده از 24 فروردین ماه جاری فعالیت ترانزیتی با حضور نمایندگان عضو کمیته ترانزیت از مرزهای آن کشور به شرح ذیل اجرایی می شود.