براساس اعلام مدیریت تعاون روستایی جنوب کرمان، با توجه به انعقاد توافق نامه بین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و صندوق تعاون روستایی و اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران مبنی بر اختصاص اعتبار مورد نیاز برای انجام خریدهای توافقی مازاد محصولات پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی، تولید استان های جنوب کشور و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و به منظور بازارگردانی و ایجاد تحرک در بازار و جذب حداکثری محصولات مازاد در چرخه صنعت و صادرات، لذا صادرکنندگانی که نیاز به اعتبار برای خرید محصولات فوق و یا سرمایه در گردش با شرایط یک دوره 3 ماهه با نرخ یک درصد دارند، درخواست خود را جهت طرح در کارگروه مربوطه به این مدیریت به شماره 6- 43212024- 034 ارائه نمایند.