بر اساس اعلام اتاق ایران، با توجه به اطلاع واصله از وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسیرهای مجاز برای عبور ناوگان حمل و نقل بین المللی در کشور بلاروس، ضمن ارسال نقشه مسیرهای مذکور به استحضار می رساند ضروری است رانندگان ناوگان حمل و نقل بین المللی صرفا از مسیرهایی که در نقشه با رنگ سبز مشخص شده اند عبور نمایند و از عبور در معابر قرمز رنگ (جاده های ملی) خوددارای نمایند. تناژ محوری مجاز نیز در نقشه تعیین شده است.