یی
فرودگاه رفسنجان
سال تاسيس :  1369
 

  شهر :  رفسنجان تعداد مسافرين سال گذشته :  81:16078 - 82:13292 - 83:16649
 

  نحوه انتقال مسافرين :  تاکسی ویژه فرودگاه  
 

  جهت باند :  11 مساحت باند :  135000
 

  عرض باند :  45 طول باند :  3200
 

  تعداد باند :  1 مساحت ترمينال خارجي :  0
 

  مساحت ترمينال داخلي :  2146 مساحت ترمينال حجاج :  0
 

  مساحت فرودگاه :  840 طبقه آتش نشاني :  cat-5
 

  درجه بين المللي :   

 

 
 

  مدير كل فرودگاه :  قنبر خلیل پور ثمین  

 

 

تلفن دفتر مدير كل :  5230030 - 0391 فاكس دفتر مدير كل :  5230030 - 0391

 

 
  بين المللي بودن فرودگاه   اداره پست مركز تلفن   مركز خريد
پاركينگ   رستوران   دسترسي به اينترنت   بانك
  دستگاه خودپرداز نمازخانه   بيمارستان و بهداري   24 ساعته بودن
  گمرك   گذرنامه ساختمان پليس ساختمان سپاه
ساختمان يگان انتظامي   امانت بار    

     

 

 
تاسيسات سوخت گيري روشنايي باند   سيستم نمايش اطلاعات پرواز   فرودگاه هاي اقماري

 

 
فرودگاه بین المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی كرمان
سال تاسيس : 
 

  شهر :  كرمان تعداد مسافرين سال گذشته :  ورودی:187942 خروجی:2000520
 

  نحوه انتقال مسافرين :  تاکسی - اتوبوس  
 

  جهت باند :  34 مساحت باند :  169
 

  عرض باند :  45 طول باند :  12419
 

  تعداد باند :  2 مساحت ترمينال خارجي :  3200
 

  مساحت ترمينال داخلي :  3000 مساحت ترمينال حجاج :  3200
 

  مساحت فرودگاه :  1100 طبقه آتش نشاني :  cat-7
 

  درجه بين المللي :   

 

 
 

  مدير كل فرودگاه :   
 

  تلفن دفتر مدير كل :  فاكس دفتر مدير كل : 

 

 
بين المللي بودن فرودگاه   اداره پست مركز تلفن   مركز خريد
پاركينگ رستوران دسترسي به اينترنت بانك
دستگاه خودپرداز نمازخانه بيمارستان و بهداري 24 ساعته بودن
گمرك گذرنامه ساختمان پليس ساختمان سپاه
ساختمان يگان انتظامي امانت بار    

     

 

 
تاسيسات سوخت گيري روشنايي باند   سيستم نمايش اطلاعات پرواز فرودگاه هاي اقماري

 

 
فرودگاه بم
سال تاسيس :  1374
 

  شهر :  بم تعداد مسافرين سال گذشته :  ورودی : 26748 - خروجی : 28130
 

  نحوه انتقال مسافرين :  تاکسی  
 

  جهت باند :  12 مساحت باند :  152323
 

  عرض باند :  45 طول باند :  3385
 

  تعداد باند :  0 مساحت ترمينال خارجي :  0
 

  مساحت ترمينال داخلي :  3600 مساحت ترمينال حجاج :  0
 

  مساحت فرودگاه :  570 طبقه آتش نشاني :  cat-5
 

  درجه بين المللي :  G  

 

 
 

  مدير كل فرودگاه :  علی رحیمی  
 

  تلفن دفتر مدير كل :  3462642 - 0346 فاكس دفتر مدير كل :  3462642 - 0346

 

 
  بين المللي بودن فرودگاه   اداره پست  

  مركز تلفن   مركز خريد
 

  پاركينگ رستوران   دسترسي به اينترنت   بانك
  دستگاه خودپرداز نمازخانه   بيمارستان و بهداري   24 ساعته بودن
  گمرك   گذرنامه ساختمان پليس ساختمان سپاه
ساختمان يگان انتظامي امانت بار    

     

 

 
 

  تاسيسات سوخت گيري روشنايي باند سيستم نمايش اطلاعات پرواز   فرودگاه هاي ا

 

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل بازدیدها
323
2284
13383
28495
12167095