نمایشگاه ها

در حالي كه معاون سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرده است كه بخش خصوصي هيچ پيشنهادي براي خريد نمايشگاه بين‌المللي نداشت، يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران ضمن اعتراض به واگذاري اين مركز به «ساتا» تصريح كرده است كه مركز نمايشگاه‌ها، كار حرفه‌اي پشتيباني بخش بازرگاني را بر عهده دارد و نبايد به يك ارگان غير ذي‌ربط و غيرمتخصص واگذار شود.
رییس اتاق تهران:
نمایشگاه بین‌المللی نباید به «ساتا» واگذار شود
قیمت نمایشگاه‌، با نگاه برج سازی ۵۰۰‌ میلیارد تومان تعیین شده است!
گروه بازرگاني- رییس اتاق تهران نیز به جمع معترضان واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) پیوست.
یحیی آل اسحاق که خود سابقه نشستن بر کرسی وزارت بازرگانی را در کارنامه‌اش دارد، دیروز این تصمیم بی سروصدا را به باد انتقاد گرفت و در گفت‌وگو با «ایلنا» گفت: نمايشگاه‌هاي بين‌المللي از چند منظر براي بخش بازرگاني كشور با اهميت است. موضوع واگذاري نمايشگاه به عنوان ردديون دولت به يك ارگان غيرذي‌ربط و غيرمتخصص در اين زمينه، نمي‌تواند منطقي باشد. نمي‌توان نمايشگاه‌هاي بين‌المللي را به دليل مشكلات ترافيكي به اين نهاد كه نحوه فعاليتش با نفس موضوع فعاليت نمايشگاه‌ها مغاير است، واگذار كرد.
بنا به اعتقاد رییس ذی نفوذ بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور، اگر قبول كنيم كه مركز نمايشگاه‌هاي بين‌المللي يك كار حرفه‌اي است و وظيفه پشتيباني از بخش بازرگاني را دارد پس بايد نگاه ويژه‌اي به آن داشت. بايد موضوع تجارت و بازرگاني را از طريق اين مركز جدي گرفت نه اينكه با يك تصميم غيرحرفه‌اي آن را به راحتي به نهادي واگذار كرد كه فعاليتش به كل با اين حوزه غيرمرتبط است.
وي افزود: مركز نمايشگاه‌ها براي حاكميت، رشد و توسعه تجاري كشور راه‌اندازي شده و مي‌تواند در اين زمينه استفاده بهينه‌اي از آن كرد. سوال اين است كه آيا مي‌شود به عنوان يك نهاد توسعه‌اي به اين مركز نگاه و از آن استفاده كرد؟ ما مي‌گوييم كه مي‌شود. بايد اين شركت به عنوان يك واحد پشتيباني‌كننده بخش تجاري به دست يك واحد پشتيبان بخش بازرگاني اداره شود. اتاق بازرگاني به عنوان پشتيبان تجارت مي‌تواند جايگاه مهمي در هدايت نمايشگاه ايفا كند. به هر حال بايد با كمك دولت و وزارت بازرگاني اين نمايشگاه را به شرايط استفاده بهينه رساند. بايد به بهترين شكل از اين مركز استفاده شود.
آل اسحاق این واگذاری را به معنای گرفتار کردن بازنشستگان دانست و توضیح داد‌: مشخص نيست كه با اين واگذاري چه هدفي دنبال مي‌شود؛ چرا كه اصلا اين واگذاري به نفع سازمان بازنشستگي هم نيست. بازنشستگان بخش مهمي از جامعه هستند كه بايد براي آنها مركز درآمد ايجاد شود نه اينكه با خريد نمايشگاه بين‌المللي آنها را وارد مرحله نامناسبي از فعاليت كرد. بايد از درآمد بازنشستگان به نحو احسن استفاده شود.
وي ادامه داد: اگر قصد تغيير كاربري نمايشگاه را هم داشته باشند، امكان‌پذير نيست. اولا كه چنين كاري امكان‌پذير نيست؛ چرا كه زمين‌هاي مركز نمايشگاه‌هاي بين‌المللي وقفي است و به آستان قدس رضوي سپرده شده است. در واقع تغيير كاربري آن و مسكن‌سازي، هتل‌سازي و كارهايي از اين قبيل موانع مهمي نظير اوقافي بودن زمين را دارد. ثانيا بر فرض اينكه اين كار صورت گيرد، اينكه درآمد سازمان بازنشستگي درگير اين امور شود منطقي نيست. آل اسحاق با اشاره به نقش مهم مركز نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در بخش بازرگاني كشور گفت: موضوع مهم اين است كه بايد جايگاه مركز نمايشگاه‌ها براي بخش بازرگاني كشور حفظ شود. تغيير كاربري اين محل لطمه جدي به بخش بازرگاني وارد مي‌كند. ضمن اينكه چيزي عايد بازنشستگان نمي‌كند. در واقع با تغيير كاربري هم به بخش بازرگاني ظلم مي‌شود هم ثمري براي بازنشستگان ندارد. وي افزود: در اين شرايط كه زمين‌هاي اين محل وقفي است و زمينه فعاليتش هم بازرگاني است، واگذاري آن به سازمان بازنشستگي اصلا توجيه منطقي ندارد. در واقع بازنشستگان را وارد كار دشواري مي‌كند كه برون رفت از آن مشكل است. ضمن اينكه فعاليت بازرگاني اين مركز مهم هم بايد حفظ شود.
رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه حفظ كاربري فعلي نمايشگاه با مالكيت سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح، همخواني ندارد، گفت: اگر قرار باشد سازمان بازنشستگي را مسوول اداره نمايشگاه بين‌المللي كنيم توجيه منطقي ندارد. چرا كه بايد بپذيريم كار نمايشگاه يك كار تخصصي براي بخش بازرگاني است. در اين صورت نبايد اين كار تخصصي به يك نهاد غيرمرتبط واگذار شود. ضمن اينكه اين شيوه هم ظلم به بازنشستگان است؛ چرا كه نبايد منابع اين قشر از جامعه درگير حاكميت و مديريت مركزي شود كه مربوط به آنها نيست. اين كار هيچ مشكلي از آنها حل نمي‌كند. به گفته رییس اتاق تهران، فرمان هدایت اين مركز قطعا بايد در دست نهادي باشد كه در اين بخش فعاليت مي‌كند. وی تاکید کرد: ما در اتاق بازرگاني بارها پيشنهاد داديم كه اين مركز به نهادهاي بخش خصوصي نظير اتاق بازرگاني واگذار شود و اين كار تخصصي را به دارندگان این تخصص بسپارند به اين منظور با خودكفا كردن اين مركز اهداف اصل ۴۴ قانون اساسي نيز محقق مي‌شود. وي ادامه داد: طرح‌هاي مهمي را مي‌توان در اين عمل استراتژيك پياده كرد. مي‌توان همانند سالن كنفرانس اسلامي، سالن‌هايي را در اين محل براي كنفرانس‌ها احداث كنند، مركز تجارت، مراكز اطلاعات تجاري و تشكيل نهادهاي پايه‌اي براي بخش بازرگاني را مي‌توان در اين محل عملي كرد تا بخش تجارت و بازرگاني كشور از يك محل براي حل و فصل مشكلاتش استفاده كند. قطعا اگر اين مركز به يك نهاد غيرتخصصي واگذار شود نمي‌توان چنين اهدافي را به پیش برد.
وزیر بازرگانی اسبق کشور همچنین خواستار مقاومت وزیر فعلی بازرگانی در برابر این تصمیم شد و افزود: اين وظيفه وزارت بازرگاني است كه به اين موضوع حساس باشد. البته شنيده‌ام كه وزارت بازرگاني هم موافق اين انتقال نيست. به‌هرحال با توجه به نقش حاكميتي وزارت بازرگاني و بسترسازي اين وزارتخانه براي بخش تجارت بايد به اين موضوع حساسيت نشان دهد. وي ادامه داد: مركز نمايشگاه‌هاي بين‌المللي قرار است در بخش حاكميتي و پشتيباني براي بازرگاني و تجارت كشور ايفاي نقش كند پس وزارت بازرگاني بايد اين موضوع را پيگيري كند و اجازه ندهد اين مركز حاكميتي وارد فاز غيرمرتبط شود. وزارت بازرگاني بايد شرايطي را فراهم كند كه اين مركز به نهادهايي كه شرح وظايف روشني براي تجارت كشور دارند واگذار شود. بهترين جايگاه براي اين كار اتاق بازرگاني است كه فعالان اقتصادي بخش خصوصي در آن عضو هستند و مي‌توانند فعاليت مركز نمايشگاه‌ها را مديريت كنند. آل اسحاق در خصوص نحوه قيمت‌گذاري اين مركز براي واگذاري، گفت: تعیين قيمت این مرکز بستگي به كاربري آن دارد. اگر كاربري مسكوني باشد يك قيمت دارد، اگر قرار باشد در بخش پشتيباني بازرگاني فعاليت كند قيمت ديگري. قيمتي كه براي آن تعيين شد با نگاه برج‌سازي و مسكوني بود كه حدودا ۵۰۰‌ميليارد تومان اعلام شده است. وي افزود: موضوع اين است كه زمين‌هاي اين مركز وقف امام‌رضا(ع) است و نمي‌توان اين زمين‌هاي وقفي را فروخت. سازمان بازنشستگي هم بايد توجه كند كه نمي‌تواند اين مركز را بخرد. شيوه منطقي اين است كه با يك توافقي و با همين زمينه فعاليت اين مركز به نهادهاي مربوط واگذار شود.
وي اظهار داشت: اگر سازمان بازنشستگي با اين ذهنيت وارد ماجرا شده كه مسكن‌سازي كند، به مشكل برخواهد خورد. فكر مي‌كنم وظيفه داريم به سازمان‌هاي بازنشستگي كمك كنيم، نه اينكه با فروش چنين مركزي به آنها و گرفتن پول‌شان، آنها را وارد كاري كنيم كه عبور از آن برايشان غيرممكن باشد.
پيشنهاد آل اسحاق براي حفظ كاربري نمايشگاه چنين است: مي‌توان با تشكيل يك سازمان مشترك بين اتاق بازرگاني، وزارت بازرگاني و شهرداري تهران موضوع را مديريت كرد. سازماني با اشتراك اين ۳ مركز تشكيل شده و با كمك هم تعريف جديدي از آن منطقه ارائه كنند. اين ۳ نهاد مي‌توانند به‌طور مشترك اين بخش بازرگاني را نجات دهند. به اين ترتيب بازنشستگان را هم درگير مشكلات اين مركز نمي‌كنيم.
وي بر این نكته تاكيد كرد كه زمين‌هاي وقفي آن مكان را نمي‌توان به مسكن تبديل كرد. آل اسحاق گفت: وزارت بازرگاني و شخص وزير بايد بداند كه اين مركز امكاني است براي بخش بازرگاني كه در سايه آن تجارت كشور مي‌تواند، رشد كند. نبايد اين امكان را از بخش بازرگاني كشور سلب كرد. به‌نظرم براي شهرداري هم موقعيت خوبي است كه وارد اين ماجرا شود، در حالي كه در كشورهاي دنيا اين مراكز مهم وجود دارد، نمي‌توان با دورنماي نامناسب، كشور و بخش بازرگاني را از چنين موقعيتي محروم كرد.

منبع: دنیای اقتصاد، چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۸۸