هتل پارس
ستاره : 5T تعداد اتاق : 197  
نشاني :  كرمان - بلوار جمهوری اسلامی-چهارراه فرهنگیان
تلفن :  32-32119301-034

 

 
هتل آزادي
ستاره : 4 تعداد اتاق : 84  
نشاني :  بم - بلوار جانبازان-مقابل دانشگاه پیام نور
تلفن : 7-44210095-034

 

 
هتل گواشیر
ستاره : 3T تعداد اتاق : 82  
نشاني :  کرمان - بزرگراه امام خمینی-نبش بلوار امام حسین
تلفن :  32510734-034

 

  هتل جهانگردی ستاره : 2T تعداد اتاق : 53  
نشاني :  کرمان - بلوار جمهوری اسلامی-نبش چهارراه شفا
تلفن :  5-32445203-034

 

 
ارگ جدید بم
ستاره : 4T تعداد اتاق : 80  
نشاني :  بم - ارگ جدید بم
تلفن :   2-44252671-034

 

 
اخوان
ستاره : 3C تعداد اتاق : 40  
نشاني :  کرمان - بلوار شهید صدوقی-قبل از چهارراه فیروزه
تلفن :  32443179-034

 

 
هزار
ستاره : 2T تعداد اتاق : 42  
نشاني :  کرمان -پارک نشاط-کوچه شماره5-خیابان سعدی
تلفن :  32267091-32260040-034

 

 
سروش
ستاره : 2T تعداد اتاق : 25  
نشاني :  سیرجان - بلوار سید جمال الدین-روبروی پمپ بنزین استوار
تلفن :  17-42302016-034

 

 
کرمان
ستاره : 2T تعداد اتاق : 38  
نشاني :  کرمان - بلوار قدس-ترمینال قدیم
تلفن :  32514299-034

 

 
کهکشان
ستاره : 2T تعداد اتاق : 64  
نشاني :  سیرجان - بلوار سید جمال الدین تلفن :  42300471-034

 

 
هتل ناز
ستاره : 2B تعداد اتاق : 28  
نشاني :  کرمان - بلوار شهید صدوقی-نبش چهارراه فیروزه
تلفن :  32446786-034

 

 
فدک
ستاره : 2 تعداد اتاق : 18  
نشاني : سیرجان - خیابان ابن سینا-بین میدان شهرداری و بیمارستان امام رضا(ع)
تلفن :  42208288-034

 

 
امین
ستاره : 2C تعداد اتاق : 18  
نشاني :  کرمان - خیابان شهید چمران-بعد از پاساژ فرشته
تلفن : 32250666-034

 

 
ارم
ستاره : 2T تعداد اتاق : 30  
نشاني :  بم - منطقه خودرو سازی ارگ جدید تلفن:  44252450-034

 

 
مهمانسرای بم
ستاره : 1T تعداد اتاق : 7  
نشاني :  بم -بلوار امام خمینی جنب فرمانداری
تلفن : 44313005-034

 

 
مهمانسرای سیرجان
ستاره : 1T تعداد اتاق : 10  
نشاني :  سیرجان - خیابان جواد الائمه
تلفن : 42201740- 034

 

 
مهمانسرای ماهان
ستاره : 1B تعداد اتاق : 7  
نشاني :  ماهان - خیابان امام خمینی
تلفن :  33776700 -034