نمایشگاه ها

دومین نمایشگاه بین المللی تهران غذای حلال از تاریخ ۳۰ آبان ماه لغایت ۳ آذرماه ۸۸ در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور مقامات و مسئولین دولتی، اساتید دانشگاه ها وبرخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می گردد.
تلفن تماس: ۴-۲۲۳۶۳۷۳۳-۰۲۱