نمایشگاه ها

 

 

سومین نمایشگاه بین المللی دوسالانه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب از تاریخ ۵ لغایت ۸ آبان ماه ۸۸ در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.
ضمناً فرم درخواست مشارکت در نمایشگاه در ذیل آمده است.
لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۹-۲۲۶۳۲۰۲۵-۰۲۱ مربوط به ستاد برگزاری نمایشگاه تماس حاصل فرمایید.
نام شرکت:…………………….، نام مدیر عامل:……………………..، نشانی:………………………………………………………………………،
تلفن:…………………………….، دورنگار:………………………………..، تلفن همراه مسئول پیگیری نمایشگاه:…………………..، وب سایت: ……………………………………….