دبیر کل و مدیر کسب و کار: حسن امیری

مدیر بازرگانی: علی احمدی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی: حمیده صانعی

مدیر توسعه بازار و بهبود محیط کسب و کار: معصومه سعید

مدیر تشکل‌ها: فاطمه مهرابی

مدیر روابط عمومی: محمدعلی جمشیدی

مدیر دبیرخانه هیات نمایندگان و کمیسیون ها: عباس عسجدی

مدیر آموزش: مرضیه ایرانمنش

مسوول انفورماتیک: بابک پوراسلامی

مسوول نشر: فرزانه زاهدی