امکان صدور گواهی مبدا برای آن دسته از اعضای اتاق که دارای کارت بازرگانی هوشمند هستند از طریق سامانه یکپارچه مدیریت اعضای اتاق های بازرگانی فراهم است .

صدور گواهی مبدا تنها از طریق کارت هوشمند و از بستر وب انجام می شود . بنابراین لازم است اعضای محترم برای آشنایی با روش صدور گواهی مبدا الکترونیکی فایل کتاب راهنما را از اینجا دریافت و مطالعه فرمایید .