پيش‌‌‌‌‌نياز ثبت نام براي صدور يا تمدید کارت بازرگانی، دریافت کارت عضویت اتاق است. لذا خواهشمند است ابتدا فرایند صدور يا تمدید کارت عضویت خود را در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند cscs.chambertrust.ir انجام دهيد.

 مدارک لازم جهت تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

1- تکمیل فرم تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني( تکمیل تعهدنامه کارت های پنج ساله برای اشخاص دارای پروانه بهره برداری و متقاضی کارت پنج ساله)     

توجه: این فرم در قسمت فرم های گواهی بعد از انتقال پرونده از سامانه جامع تجارت به سامانه یکپارچه کارت هوشمند قابل دریافت است.                                           

2  - گواهی عدم سوء پیشینه                                                                                            

3 - جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد

4 - جوابيه استعلام از سازمان امور مالیاتی

5- استعلام گمرک

6- تصویر کلیه صفحات شناسنامه و كارت هوشمند ملي پشت رو در یک صفحه

7- دارا بودن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز(برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی) . شرکت های دانش بنیان دارای تاییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند.

تبصره- برای احراز کاربری غیرمسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت تک برگ  با شناسه یکتا است.

8- تصویر آخرین مدرک تحصیلی(آخرین مدرک تحصیلی حداقل بایستی دیپلم باشد)

9- عکس رنگی پرسنلی

10- برگه اقتصادی یا پیش ثبت نام کد اقتصادی

11- استعلام بانک مرکزی (داشتن حساب جاری و دسته چک صیاد الزامی است)

12- تکمیل فرم تعهدنامه مبارزه باپولشویی

13- ارائه اصل کارت بازرگانی

14- استعلام تامین اجتماعی

15-واریز مبلغ 440.000 ریال به نام خزانه کشور نزد بانک مرکزی به شماره حساب: 4059053101641547

شناسه شبا: IR350100004059053101641547

شناسه واریز: 306053159140120384113747177531

306053159140120384113747177531

 

 مدارک لازم جهت تمدیدکارت بازرگانی اشخاص حقوقی              

1 - تکمیل فرم تعهدنامه دريافت كارت بازرگاني توسط مديرعامل (تکمیل تعهدنامه کارت های پنج ساله برای شرکت های دارای پروانه بهره برداری و متقاضی کارت پنج ساله)   

توجه: این فرم در قسمت فرم های گواهی بعد از انتقال پرونده از سامانه جامع تجارت به سامانه یکپارچه کارت هوشمند قابل دریافت است.                                 

2 - گواهی عدم سوء پیشینه (مدیرعامل)                                                                                                

3 - جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد

4 - جوابيه استعلام از سازمان امورمالیاتی

5-جوابیه استعلام گمرک

6- ارائه کد اقتصادی شركت

7- تصویر صفحات شناسنامه و كارت هوشنمند ملي مدیرعامل پشت و رو در یک صفحه

8- عکس رنگی پرسنلی (مدیرعامل) 

9-دارا بودن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز(برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی) . شرکت های دانش بنیان دارای تاییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ، از شمول این شرط مستثنی هستند.

تبصره- برای احراز کاربری غیرمسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت تک برگ  با شناسه یکتا است.

10- کپی از اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت ها و آگهی تاسیس، آگهی تغییرات در روزنامه رسمي                                        

11- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل(آخرین مدرک تحصیلی حداقل بایستی دیپلم باشد)

12- استعلام ثبت شرکت ها

13- استعلام بانک مرکزی (داشتن حساب جاری و دسته چک صیاد الزامی است)

14- تکمیل فرم تعهدنامه مبارزه با پولشویی توسط مدیرعامل 

15- ارائه اصل کارت بازرگانی

16- استعلام تامین اجتماعی

17- واریز مبلغ 440.000 ریال به نام خزانه کشور نزد بانک مرکزی به شماره حساب: 4059053101641547

شناسه شبا: IR350100004059053101641547

شناسه واریز: 306053159140120384113747177531

 

 برای اشخاص غیرایرانی:

- داشتن کلیه مدارک و شرایط الزامی است به جز معیار سنجش.

- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر و ترجمه رسمی مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم الزامی است.

با توجه به بخشنامه شماره 99/100/13483 سازمان توسعه تجارت ایران مورخ 1399/04/31، درخواست صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir در مرورگر به جز Internet Explorer، آغاز می گردد و در سامانه کارت بازرگانی هوشمند به انجام می رسد.
لذا مستدعی است به آدرس فوق مراجعه و درخواست خود را جهت صدور کارت بازرگانی ثبت نمایید. در صورت نیاز به پشتیبانی می توانید با شماره 75492000-021 تماس حاصل نمایید.

 

همچنین فیلم آموزشی سامانه جامع تجارت در اینجا قابل مشاهده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و پاسخ به سئوالات احتمالی با تلفن : 32465653-034 بخش بازرگانی تماس حاصل فرمایید.

 

تغییر مدیرعامل:

چنانچه کارت بازرگانی حقوقی دارای اعتبار است جهت تغییر مدیرعامل ابتدا با ورود به سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند مدارک ذیل را بارگذاری و بعد از تائید نهایی در سامانه جامع تجارت نیز مدیرعامل جدید را نیز ثبت نام نمائید.

مدارک:

  • اصل کارت بازرگانی
  • عکس رنگی پرسنلی مدیرعامل جدید
  • آگهی روزنامه رسمی تغییرات هیئت مدیره
  • تصویر کارت ملی مدیرعامل جدید
  • گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید
  • تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی
  • مدرک تحصیلی مدیرعامل جدید
  • کارت پایان خدمت یا معافیت مدیرعامل جدید
  • تعهدنامه مبارزه با پولشویی
  • گواهی شرکت در دوره توجیهی کارت بازرگانی