نمایشگاه ها

سازمان بازرگانی استان خراسان جنوبی با همکاری شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان در نظر دارد هیات تجاری بازاریابی از مورخ ۲۶ بهمن لغایت ۲ اسفند ۸۷ به شانگهای چین اعزام نماید.

متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۲۲۳۱۷۴۱-۰۵۱۱ سازمان بازرگانی خراسان جنوبی و ۹۶۲۸۷۲۲-۰۳۱۱ شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.