مصوبه هیات وزیران در خصوص مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی برق به سازمان امور مالیاتی کشور، اطلاع رسانی شده که جزئیات بیشتر در زیر آمده است.

  • 217636_01
  • 217636_02