شورای پژوهشی اتاق و واحد توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان، فراخوان اجرای پروژه مطالعاتی و پژوهشی ورود به بازار کشورهای آفریقایی را منتشر کرده اند، بدین منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند در اجرای این پروژه دعوت می شود تا پروپوزال پیشنهادی خود را تا 20 اسفندماه جاری ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 03432442324 تماس حاصل نمائید.

توضیحات بیشتر