بر اساس اعلام نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان، سفارت ایران در پاکستان در بررسی منابع آماری تجارت خارجی خود نکات قابل توجهی از بازار خرما در این کشور ارائه داده که اطلاعات بیشتر در زیر آمده است.