براساس اعلام اتاق ایران، مرکز اسلامی توسعه تجارت ICDT در نظر دارد با همکاری شورای بین حرفه ای کاکائو و قهوه CICC و با حمایت وزارت تجارت کامرون، رویداد قهوه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی OIC را 7 و 8 آذرماه سال جاری در یائونده جمهوری کامرون برگزار نماید.