نمایشگاه ها

سی امین نمایشگاه فرش دستباف ایران از یکم تا هفتم شهریورماه 1402 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است و پاویون کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان نیز در این نمایشگاه فعال است.