نمایشگاه ها

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته تهران ۱۴۰۲ BAIEX در تاریخ 22 تا 25 آذرماه 1402 در محل دائمی نمایشگاه تهران برگزار می گردد.