براساس اعلام اتاق ایران، با توجه به آغاز پروژه جایگزینی QR CODE به جای برچسب های هولوگرام بر روی فرم های گواهی مبداء و لزوم اجرایی شدن این طرح از تاریخ 1402.03.10 در تمامی اتاق های سراسر کشور و ارائه فایل آموزشی، مدیریت فاوا اتاق ایران این موضوع را به اطلاع تمامی فعالان اقتصادی زیر مجموعه اتاق ها می رساند.