براساس اعلام اتاق ایران، معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی ریاست جمهوری، در خصوص"اتصال سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم" مبنی بر صدور مفاصا حساب الکترونیکی برای املاک تجاری اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

  • 1_page_02
  • 1_page_03
  • 1_page_04
  • 1_page_05
  • 1_page_06
  • 1_page_07
  • 1_page_08
  • 1_page_09
  • 1_page_10
  • 1_page_11