نمایشگاه ها

انجمن ملی خرمای ایران قصد دارد تا پاویون تخصصی خرما را در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ایران اگروفود که از تاریخ 26 لغایت 29 خرداد ماه سال جاری در سالنی بالغ بر 1600 مترمربع  سالن

(B31  ) با حضور برترین فعالین این حوزه از استان های خرماخیز کشور برگزار نماید.