کارگاه آموزشی هوش مدیریتی با حضور رئیس و جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان و مدیران فعال اقتصادی و تدریس"محمدمهدی ربانی" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس اتاق کرمان در ابتدای این کارگاه آموزشی گفت: رسالت اصلی اتاق توانمندسازی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف است تا بتوانند در شرایط مختلف مسائل پیش آمده را مدیریت کنند. سیدمهدی طبیب زاده افزود: برنامه آموزشی اتاق در چهار ماه نخست امسال نشان از برگزاری دوره های آموزشی متعدد با موضوعات مختلف است که کارگاه آموزشی هوش مدیریتی برای رونق کسب و کارها و مدیریت مسائل در بحران ها بسیار مهم است. وی با اشاره به اینکه پاشنه آشیل بسیاری از فعالیت ها فقدان مهارت و عدم کارآمدی موثر است، ادامه داد: کرمان بایستی پایه گذار نهضتی فراگیر در آموزش مهارت های لازم مدیریتی در همه سطوح باشد.

در ادامه مدرس مسائل مختلف کسب و کار گفت: با توجه به اینکه در سطح کشور تدریس داشته ام و مسئولیت مشاور شرکت های بزرگ داخلی و خارجی را بر عهده دارم، می دانم که اتاق کرمان یکی از فعال ترین و با برنامه ترین اتاق ها برای حمایت از فعالان اقتصادی است.  محمدمهدی ربانی، در زمینه هوش مدیریتی بیان کرد: رشد یا افول هر سازمان و جامعه ای از مدیر آن نشئت می گیرد که این موضوع بسیار مهم است.

وی هوش مدیریتی را ترکیبی از هوش شناختی، هوش هیجانی، هوش سیاسی، هوش یادگیری و هوش معنوی عنوان و اظهار کرد: هیچ یک از هوش ها به تنهایی نمی تواند یک فرد را به مدیر موفق تبدیل کند حتی اگر فرد در یک هوش، بهره هوشی بسیار بالایی داشته باشد. ربانی، تصریح کرد: قدرت تحلیل خوب، درک بالا، نوآوری، توانایی هدفگذاری و برنامه ریزی، خودشناسی، شناخت احساسات، ذهنیت رشد یافته، مهارت گوش دادن و سئوال پرسیدن موثر، توانایی کسب قدرت، شبکه سازی، توانایی بکارگیری دانش در کار و زندگی و حرکت در مسیر ارزش های مجموعه تحت مدیریت از جمله ویژگی های یک فرد دارای هوش مدیریتی است.

گفتنی است این کارگاه آموزشی به مدت 5 ساعت در محل اتاق کرمان برگزار شد و با استقبال مدیران اقتصادی همراه بود.

  • hoosh_1
  • hoosh_2
  • hoosh_3
  • hoosh_4
  • hoosh_5
  • hoosh_6
  • hoosh_7