براساس اعلام صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت، این صندوق تفاهم نامه ای را برای پرداخت تسهیلات تلفیقی با بانک سپه و در مجموع 900 میلیارد ریال برای اعتبار بخشی به صنایع کوچک با اولویت شرکت های دانش بنیان تخصیص یافته است.

  • 1
  • 2
  • 3jpg