براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ملی فرش ایران دو خدمت خود شامل مجوز تاسیس مجتمع های بزرگ متمرکز قالیبافی و واحد تولیدی فرش دستباف را در بستر بهین یاب ارائه می دهد که متقاضیان می توانند با ورود به سایت www.124.ir  و ورود به سامانه پاسخگویی وزارت صمت اقدام نمایند. جزئیات بیشتر در زیر آمده است.