مدیر دفتر تشکل های اتاق کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر 16 تشکل رسمی در حال فعالیت هستند، از تشکیل 7 تشکل دیگر با عناوین شرکت های بیمه استان، جوانان کارآفرین، کسب و کارهای خانگی، اخلاق حرفه‌ای، برند و بسته بندی و مدیران کنترل کیفیت جنوب استان کرمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، فاطمه مهرابی در نشست مشترک روسای تشکل های اتاق بازرگانی با معاونت تشکل های اتاق ایران با حضور رئیس اتاق کرمان افزود: در حال حاضر 17 هزار تشکل در کشور وجود دارد که تاکنون اطلاعات 16 هزار تشکل جمع آوری شده كه پس از تکمیل آنها و به منظور جلوگیری از موازی کاری و ادغام تشکل ها، اطلاعات را در اختیار اعضای اتاق و تشکل ها قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: اتاق کرمان در چند سال اخیر برای توانمندسازی و تقویت تشکل ها اقداماتی مانند تهیه مدل توسعه تشکل ها، راه اندازی ساختمان ویژه تشکل ها، تدوین آئین نامه حمایت مالی از تشکل ها، برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز تشکل ها و استفاده از ظرفیت شورای گفت و گو برای طرح و پیگیری مسائل مختلف تشکل ها را انجام داده است.

تشکیل برخی تشکل ها مغفول مانده

در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان گفت: ما به تشکل گرایی به عنوان قرار داشتن در مسیر توسعه پایدار، هم افزایی و مشارکت در خرد جمعی اهمیت می دهیم به طوری که مدیریت و ساختمان جدا برای تشکل های استان در نظر گرفتیم. سیدمهدی طبیب زاده بیان کرد: اگر چه استقبال فعالان اقتصادی از عضویت در تشکل ها مطلوب نیست اما همین تعداد تشکل نیز بر اساس آسیب شناسی و نیاز تشکیل شده است.

وی ادامه داد: فعالیتی فراتر از وظیفه اتاق طراحی شده که باعث تجمیع همه تشکل های استان خواهد شد و این موضوع از متفرقه بودن تشکل ها، نداشتن نقشه راه، موازی کاری و مغفول ماندن برخی حوزه ها جلوگیری خواهد کرد.

ارتقا کمی و کیفی فعالیت های تشکل ها

همچنین در این نشست مدیر مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران که به صورت آنلایت شرکت داشت، به تشریح روند ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های عضو اتاق ایران پرداخت و گفت: 5 شاخص مهم حکمرانی، تاثیرگذاری بر سیاست ها، عضویت، تنظیم گری و خدمات، برای ارزیابی تشکل ها مدنظر قرار می گیرند و هدف از این ارزیابی شناسایی ظرفیت ها و توانمندی تشکل ها و ارتقا جایگاه آنهاست. سپیده امیدی، با اشاره به اینکه اتاق کرمان از نظر عملکرد در حوزه های مختلف از جمله تشکل ها جزء اتاق های توانمند و مایه مباهات است، اظهار کرد: برای ارتقا رتبه تشکل های استانی باید به سمت توانمندسازی و ارتقا کمی و کیفی فعالیت ها برویم.

گفتنی است در این نشست روسا و اعضای تشکل های زیرمجموعه اتاق کرمان مواردی مانند تسهیل در شرایط عضویت در تشکل ها، رفع مشکل داشتن مدرک تحصیلی برای عضویت در تشکل ها، تعامل بیشتر با انجمن های استانی و ... را خواستار شدند.

  • 014A3611
  • 014A3616
  • 014A3623
  • 014A3627