براساس اعلام اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص "الحاق ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" مبنی بر اینکه تمامی نگهدارارندگان کالا ملزم به ثبت اطلاعات ورود و خروج کالا هستند و سامانه جامع انبارها تنها مرجع معتبر برای صدور قبوض انبار خواهد بود، اطلاع رسانی کرده که جزئیات بیشتر در پیوست زیر آمده است.

پیوست