بر اساس اعلام اتاق ایران، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در خصوص درخواست اعلام نظر درباره پیش نویس آیین نامه ایجاد و حمایت از شرکت های مدیریت زنجیره تامین مواردی را اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است. نظرات خود در مورد این پیش نویس را به بخش توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان به شماره 32471765 در میان بگذارید.

پیش نویس آیین نامه ایجاد و حمایت از شرکت های مدیریت زنجیره تامین