براساس اعلام اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، به منظور افزایش حجم صادرات غیرنفتی و توسعه بازار ایران در کشور عمان، تفاهم نامه همکاری سه جانبه ای بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک ایران و عمان به امضا رسید که جزئیات آن در زیر آمده است.